Превоз на опасни товари

Една от услугите на нашата фирма е превозът на опасни товари. Ние притежаваме и точната техника за това. При транспортирането на опасни вещества има определена специфика за самия товар. Можем да превозим цели и групажни опасни товари, дори ако пратката е 1 кашон или цял камион, ние ще Ви предложим вариант за транспорт. Компанията ни се съобразява с международните стандарти за превоз на опасни товари. Изготвяме и подходящ маршрут в зависимост от товара Ви.

Ние превозваме Опасни товари -АДР по суша с подходящите транспортни средства , бързо оптимално и на разумна цена.Според това какъв АДР товар имат ние можем да ви предложим, варинт по който да се превози от цяла Европа, МОжем да превозим цели и групажни опасни товари, дори ако пратката е 1 кашон или цял камион, ние ще Ви предложим варинт за товарене.

Опасните товари биват различни класове на опасност:

Разделение на опасните товари

 • Клас 1 – Взривни вещества и предмети
 • Клас 2 – Газове
 • Клас 3 – Запалими течности
 • Клас 4.1 – Твърди зпалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества
 • Клас 4.2 – Самозапалващи се вещества
 • Клас 4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
 • Клас 5.1 – Вещества поддържащи горенето
 • Клас 5.2 – Органични прекиси
 • Клас 6.1 – Токсични вещества
 • Клас 6.2 – Заразни вещества
 • Клас 7 – Радиоактивни вещества
 • Клас 8 – Корозионни вещества
 • Клас 9 – Други опасни вещества и предмети