Групажни превози

Съобразявайки се с личните потребности и изисквания на клиента, извършваме групажен превоз на малки товари до различни дестинации в страната и чужбина, както и други транспортни услуги, според естеството на пратката. Приоритет на фирмата е обслужването на европейски и руски дестинации.

Предлагаме

  • Безплатни консултации във връзка с предложенията на ЕС ДИ КАРГО ООД.
  • Разработване на оптимални схеми и атрактивни оферти, според индивидуалните потребности на клиента
  • Гаранция за сигурност на пратката
  • Доставка в определен срок
  • Вашата пратка пътува със застраховка – „отгороност на превозвача“
Групажни превози и транспорт на товари е много отговорен процес, което означава, че ние транспортираме малки пратки и стоки от различни изпращачи до различни получатели, като се използва едино транспортно средство за всички пратки.

Ако трябва да транспортирате малка пратка, но не сте готови да платите за самостоятелен транспорт, тогава групажен превоз е най-доброто решение за вас.

Нашата фирма предлага на своите клиенти много опции за групажни превози на товари от Европа, Избирайки да работите с ЕС ДИ КАРГО ЕООД, вие не плащате „излишно място“ в колата а само мястото което заеме вашата стока по пода на колата. Това е особено полезно при често транспортиране на малки пратки.

Ние можем да ви помогнем да намалите разходите за транспорт и логистика и да увеличите рентабилността на вашия бизнес. ЕС ДИ КАРГО ЕООД може да предложи “доставка от врата до врата”, от склад на изпращача до склада на получателя в рамките на възможно най-кратко време. Ние реализираме групажни превози на товари на територията на Западна Европа,Германия,Нидеррлания, Италия, Франция, Чехия, Полша,Авсртия, Унгария, Испания, Румъния, Гърция,Белгия, Швеция Турция,  Сърбия, Македония, Косово,  Швейцария.

Групажният транспорт е улеснение за клиентите, които изпращат малки пратки до дадена дестинация. Тези пратки се комбинират с други малки пратки до същата дестинация. Така изпращачите си спестяват разходите за транспорт, които биха направили, както за изпращането на цяла голяма пратка – тези разходи се поделят между изпращачите на малки пратки, включени в състава на групажната пратка.

Групажни линии

ЕС ДИ КАРГО ЕООД поддържа седмични групажни линии. С тях клиентите, подготвили малки пратки, имат възможност да ги изпратят с групажната пратка до дадената дестинация.

Опаковане на пратките, които ще бъдат включени в групажни пратки

Опаковането може да се извърши в офиса на ЕС ДИ КАРГО ЕООД . Разполагаме с необходимите опаковъчни материали: хартия, пликове, кутии, кашони.

При закупуване на опаковъчните материали от нас ще ви предложим изгодна оферта. Така стойността на опаковъчните материали ще бъде по-ниска, отколкото ако ги закупите сами отнякъде, а ще спестите и време.

Конвенцията CMR за автомобилен транспорт на пратки

Конвенцията CMR урежда условията за международни автомобилни превози и договорите за такива превози, отговорностите както на изпращача и получателя, така и на превозвача.

Документът, който придружава пратките при автомобилни превози, е CMR товарителницата. Тя доказва доставянето на пратките и удостоверява в какъв вид са били преди изпращането. Въз основа на нея изпращачът извършва заплащането на превозвача за транспорта на дадената пратка.

Спазване на изискванията на Конвенцията CMR при автомобилен транспорт на групажни пратки

При транспорта на групажни пратки CMR товарителницата е още по-важна. В самата обща пратка често има пратки, които ще бъдат разтоварени на различни места, понякога и в различни държави. Затова за всяка пратка, транспортирана като част от групажната, се издава отделна CMR товарителница. Това е посочено в член 5, точка 2 от Конвенцията CMR. Както изпращачът, така и превозвачът имат право да изискат същия брой CMR товарителници както броя на различните партиди в дадената обща групажна пратка, или същия брой CMR товарителници като броя на транспортните средства, с които ще се доставят стоките от групажната пратка.

Условията на Конвенцията за случаи на неточно попълване на данните в товарителницата при нанесени щети

Отговорности на превозвача

Ако превозвачът не впише в дадената товарителница данните за пратката съгласно член 6 от Конвенцията, тогава той носи отговорност и поема разходите за щетите.

Превозвачът трябва да провери опаковката и маркировката на стоките във всяка пратка, за да избегне отговорност при евентуална липса на стоки.

Отговорности на изпращача

В случай на нанесени щети на дадена пратка, ако данните за нея са неточно попълнени в съответната товарителница CMR, изпращачът трябва да поеме разноските за щетите.

Ако при митническа проверка се окаже, че към пратката не са приложени всички необходими документи, вината се носи от изпращача, съгласно член 11 от конвенцията.

Ако пратката съдържа опасни товари, изпращачът трябва да уведоми превозвача за това.

Получете персонална оферта още сега

Онлайн заявка Връзка с нас