Превоз на лични вещи от и за Европа

Превозването на личен багаж е голяма отговорност. Затова ние предлагаме спедиция на личните Ви вещи до различни дестинации при определен срок и час за доставка и гарантираме сигурност, удобство и най-високо качество на клиентите си. Имате възможност да следите местоположението на пратката ежедневно, за да сте спокойни, че ще пристигне наповредена и навреме.

Тази услуга се използва най-вече, когато искате да придвижите своите лични вещи, багаж от България и за Европа, и от Европа за България. Когато багажът е малко количество – от порядъка на няколко кашона, ние обикновенно използваме БУС. Тази кола е особенно подходяща за адреси, които са в центъра на града или са трудно достъпни за голяма кола. Когато личните вещи са голямо количество, например когато семейство се премества от едно място на друго, се изисква по-голяма кола, 60-70-90-120куб.м. Тогава използваме Прицеп или Хенгер.

Международно преместване от територията на Република България към Европейска страна:

Международно преместване на лични вещи и домашно обзавеждане извън територията на Република България, става само с предварителна заявка.

След направа на оглед от наша страна ще Ви бъде предложена крайна цена на преместването до крайната му дестинация.

При приемане на ценовото предложение, всички условия се описват в договор, който се подписва в два едностранни екземпляра по един за всяка една от страните.

Подготовката и опаковането на лични вещи и обзавеждане може да направите сами или да се възползвате от нашите професионални услуги, като ще бъдат осигурени нужните опаковъчни материали в зависимост от спецификата на преместването.

Всички превозни средства притежават карго застраховки.

В зависимост от крайната точка на всяко международно преместване се планира така, че получателя на вещите да бъде там преди пристигане на превозното средство или там да има негов упълномощен представител, който от негово име да приеме товара от негово име.

След разтоварване и проверка от Ваша страна за щети и повреди, ако няма такива договорните отношенията се прекратяват.

При установени повреди и ако това е записано в условията по договора, щетите се отстраняват в зависимост от уговорката.

Начин на плащане:

50/100 (50%) от договорената цена записана в Ценовото предложение се заплаща авансово при натоварване на превозното средство.

Остатъка се доплаща при доставката на личните вещи и домашно имущество на посочения адрес в съответната страна.