Защо Cargo SD?

Карго услугите са най-бързият и надежден превоз. Товара се взима директно от вашия офис и се превозва до всяка точка на света. Няма значение големината или теглото на товара. Някои от фирмите, които извършват карго услуги, предлагат и обработката на формалностите по вноса и износа вместо вас. Те проследяват пратката и работят в пълна прозрачност.

Карго услугите са два вида – въздушни и сухопътни. При въздушните карго услуги се изисква бързина, съчетана с точност и сигурност. Екипът, който е отговорен за транспортирането трябва да е е преминал обучение и сертификация, в съответствие с международните стандарти в областта на въздушния транспорт. Основно предимство на въздушните карго услуги е, че пратката ви може да достигне до труднодостъпна точка по суша, за много по-кратко време.

Другият вид карго услуга е сухопътната. При нея се извършва превоз само по суша. Съществуват възможности за превоз на товари по предварителни решения за маршрут, които позволяват пратката да достигне директно до желаната от вас точка – без спирания. Разбира се това е възможно ако законодателството в дадена държава го позволява. Безопасността на пратките е важна. Ето защо фирмите, извършващи карго услуги, обработват товара така, че той да пристигне невредим. В края на доставката представят доказателство, че пратката е получена. Към допълнителните характеристики за осъществяване на сухопътното карго, може да се вземат предвид: времето за вземане на редовни или планирани пратки, различните изисквания за осъществяване на услугата до страната и чужбина, както и обработката на формалностите по внос/износ.

Фирма Ес Ди Карго ООД извършва професионални карго услуги до всички точки на страната и Европа. Компанията е една от водещите транспортни фирми в Пловдив. Отличава се с прозрачна политика и възможност за изпълнение на всякакъв вид поръчки.