Забранени предмети и вещества за транспорт

Съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за пощенски услуги се забранява поставянето в международни пратки следните предмети и вещества:

  • Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
  • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  • Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
  • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на превозвача или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
  • Оръжие, взривни вещества
  • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

Ако независимо от това Вие изпратите такива стоки като куриерска пратка, това ще бъде на Ваш собствен риск.