Е-CMR товарителница

В настоящия момент, автомобилният превоз на стоки в Европа не може да бъде осъществен без CMR товарителницата, която се счита за най-важния документ в сектора. Този хартиен документ се използва от всички участници в веригата на доставката – от изпращача и логистичните доставчици до крайния получател. CMR товарителницата е регулирана от Конвенцията на ООН за превоз на стоки (CMR Конвенция) и има огромно значение, тъй като не само доказва съществуването на договора за превоз, но и служи като официален запис за състоянието на стоките, които трябва да бъдат превозени. Този документ може да бъде използван и за въвеждане на следните бележки:

На мястото на товарене – превозвачът може да направи забележки за количеството или видимото състояние на стоките.

На крайния пункт за доставка – получателят може да направи забележки за стоки, които са повредени, изчезнали или са били откраднати.

Когато обединим ключовата роля на CMR товарителницата в автомобилния транспорт с динамичните трансформации в съвременната ера на дигитализация, резултатът е нарастващата необходимост от подобрение на начина, по който информацията от товарителницата се събира, споделя и разпространява между различните участници в логистичния процес. Още през 2008 г., законодателите от Съвета на Организацията на обединените нации осъзнаха тази неотложна нужда и включиха протокола E-CMR в CMR Конвенцията.

На настоящата дата, протоколът е ратифициран в над 20 държави, и е късмет, че България е една от тях. Допълнителната законодателна рамка влезе в сила на 5 юни 2011 година, и впоследствие, през януари 2017 г., беше използвана първата дигитална товарителница за транспорт между Испания и Франция. Стойностно е да се подчертае, че генералният секретар на IRU, г-н Умберто де Прето, подчерта, че първоначалната цел на E-CMR (електронната CMR товарителница) е да подобри ефективността и стойността на веригата за доставки.

Какво точно е „електронната товарителница“?

Точната дефиниция е записана в член 1 от допълнителния протокол към CMR Конвенцията:

“Електронна товарителница“ означава товарителница, издадена чрез електронна комуникация от превозвача, изпращача или друга страна, заинтересувана от изпълнението на договор за превоз, за който се прилага Конвенцията.”

Можем да обобщим, че този електронен документ заменя версията на хартия и играе важна роля в договорите за превоз за всички страни, за които може да се наложи да участват в определена логистична транзакция.

 

Какви са предимствата на Е-CMR товарителницата?

Електронната версия на CMR товарителницата вече се наслаждава на широко признание в транспортната индустрия и за добра причина. Този иновативен подход съчетава редица предимства, които са положителни както за превозвачите, така и за спедиторите, които участват в процеса на учредяване и изпълнение на транспортни договори.

Ето някои от основните предимства:

  • Превозвачите могат по-лесно да проследят и архивират логистична информация, осигурявайки по-голяма удобство и ефективност.
  • Собствениците на стоките и превозвачите разполагат с пълна видимост по време на целия транспортен процес, включително инструкции, места за товарене, допълнителни условия и други важни данни.
  • Работата с допълнителни услуги като потвърждение за доставка, обработка на претенции и фактуриране може да бъде извършвана по-икономично, с намалени разходи три до четири пъти.
  • Въвеждането на данни става по-ефикасно, което намалява административните разходи.
  • Прозрачността при проследяване на “крос-докинг” пратки се подобрява, осигурявайки незабавен достъп до ценни информационни ресурси от CMR товарителницата.