Видове палети

Палетите намират приложение в най-различни области, и имат най-различни форми, конструкции, размери, материали, от които са изработени, в зависимост от конкретните изисквания на областта на приложение.

Най-разпространени са дървените плоски палети. По света са приети различни стандартни размери за палетите, с цел улесняване на обръщението им, по-добро запълване на транспортните средства и други.

В Европа стандартният по размери палет се нарича европалет (EURO pallet), като неговите размери са 1200 х 800 х 144 мм.

Съществуват различни по размери палети, които могат да бъдат кратни на тези по-горе (индустриални палети, скари) или на размерите на камионите, а може и да са съвсем различни. По-нестандартните палети по правило заемат повече място, тъй като по-трудно с тях се запълва оптималното товарното помещение.